LIST OF CENTRAL CENTENARY EMPOWERED COMMITTEE MEMBERS

S.No EMPOWERED COMMITTEE MEMBERS CITY
01 JUSTICE SHIVRAJ V PATIL (PRESIDENT) BANGALORE
02 SHRI H HANUMANTAPPA ( FIRST VICE PRESIDENT ) BANGALORE
03 SHRI A.P.C.P CHOKKALINGAM ( SECOND VOICE PRESIDENT) TUTICORIN
04 SHRI R F NIRALKATTI ( PRO VICE CHANCELLOR ) DHARWAD
05 SHRI C.N.V. ANNAMALAI ( TREASURER ) CHENNAI/td>
06 SHRI S.PARTHASARATHY ( CHAIRMAN, SIKSHA PARISHAD) CHENNAI
07 SHRI KATTISHETTER ( MANAGING TRUSTEE ) DHARWAD
08 SHRI P PBAIAH ( PRESIDENT, ANDRA PROVICE ) HINDUPUR
09 SHRI K.DEENABANDU ( SPECIAL OFFICER ) CHENNAI
10 DR. PRADEEP K. SHARMA ( REGISTRAR ) CHENNAI
11 SHRI S. JEYARAJ ( GENDRAL SECRETARY ) CHENNAI
12 SHRI TSV. PANDURANGARAO ( SECRETARY, CENTENARY SECRETARIAT) CHENNAI
13 JSM PATTAN SHETTY ( SECRETARY, KARYALAY ) CHENNAI
14 SHRI S. SRIDHAR ( SECRETARY, FINANCE ) CHENNAI